Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Η πλατφόρμα EasyMath αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού για αυτομάθηση στα Μαθηματικά. Υποστηρίζει ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και η πρόσβαση γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή, ακόμη και από έναν μικρό μαθητή Δημοτικού Σχολείου, χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

www.easymath.gr

Η υπηρεσία EasyMath θα υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές καινοτομίες που αφορούν τη διδασκαλία των Μαθηματικών, την τράπεζα θεμάτων στα Μαθηματικά, τους διαγωνισμούς των Μαθηματικών και αλλά ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία των Μαθηματικών όπως είναι για παράδειγμα οι εξετάσεις κ.τ.λ. Προς το παρόν λειτουργεί σε πιλοτική μορφή και υποστηρίζει τον επικείμενο διαγωνισμό Μαθηματικών ικανοτήτων “ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ” της ΕΜΕ.

___