Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών
Η Δ.Ε. του Παραρτήματος Φθιώτιδας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας προκηρύσσει εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό, με τα εξής θέματα:
  • α) Έγκριση πεπραγμένων της Δ.Ε.
  • β) Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Δ.Ε.
  • γ) Απαλλαγή της Δ.Ε. από κάθε ευθύνη.
  • δ) Προτάσεις μελών.
  • ε) Κατάθεση υποψηφιοτήτων για τις εκλογές.
  • στ) Εκλογή τριμερούς εφορευτικής επιτροπής.
Η εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο του Παραρτήματος (Λεωνίδου 9-11, 1ος Όροφος, Λαμία), την Μ. Πέμπτη 05-04-2018 στις 11 π.μ., και σε περίπτωση μη απαρτίας την Πέμπτη 12-04-2018 στις 11 π.μ. Καλούνται οι συνάδελφοι Μαθηματικοί να προσέλθουν.