Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Τάξη Γ’ Λυκείου

Επαναληπτικά διαγωνίσματα προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2020. Εξεταστέα ύλη είναι αυτή που προβλέπεται για τις εξετάσεις του 2020 με βάση την Υ.Α. 44639/Δ2/9-4-2020.

1ο Επαναληπτικό διαγώνισμα.

2ο Επαναληπτικό διαγώνισμα.