Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Σύντομο ηλεκτρονικό τεστ ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.
Τυχαία επιλογή ερωτήσεων – Αυτοματοποιημένη βαθμολόγηση.

Οδηγίες:
Πατήστε “ΕΝΑΡΞΗ” για να ξεκινήσετε το τεστ. Για κάθε σωστή απάντηση προστίθενται 10 μόρια ενώ για κάθε λανθασμένη αφαιρούνται 2 μόρια. Οι ερωτήσεις είναι 10 και ο χρόνος είναι 5 λεπτά συνολικά. Αφού απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, μπορείτε να δείτε τα μόρια που συγκεντρώσατε καθώς και ποιες είναι οι σωστές επιλογές. Στη συνέχεια πατήστε “ΝΕΟ ΤΕΣΤ”. Θα ξεκινήσει ένα νέο τεστ από την αρχή με διαφορετικές ερωτήσεις.

ΕΝΑΡΞΗ