Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Η εξεταστέα ύλη στα Μαθηματικά των Επαγγελματικών Λυκείων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2018 έχει ως εξής: