Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Περικοπή της εξεταστέας ύλης σε όλα τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2020 λόγω κορωνοϊού.

Το ΥΠΕΠΘ,αφού έλαβε υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και με δεδομένη την γενική αναστολή λειτουργίας των σχολείων από την 11η Μαρτίου 2020, προχώρησε στον επανακαθορισμό της εξεταστέας ύλης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

ΦΕΚ