Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Εκδόθηκε την 19η Ιουνίου 2018 από τα ΕΛ.ΤΑ. αναμνηστικό γραμματόσημο για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.