Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τις καρτέλες Γεωμετρίας του Μαθηματικού-Φροντιστού και δασκάλου μας Χρήστου Τσιγαρίδα.

Κατεβάστε το αρχείο από εδώ…