Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Το 2016 επιχειρήθηκε μια σημαντική βελτίωση των θεμάτων στα Μαθηματικά των Πανελλαδικών εξετάσεων, ώστε να είναι πιο ουσιαστικά και επικεντρωμένα στο σχολικό βιβλίο. Το 2017 είχαμε περαιτέρω βελτίωση στο ίδιο πνεύμα. Έτσι η εκπαιδευτική κοινότητα προσαρμόστηκε σιγά σιγά και πείστηκε ότι αυτή είναι μια μόνιμη κατάσταση. Το 2018 τα θέματα ακολούθησαν το ίδιο πνεύμα. Αυτή τη φορά θεωρήθηκαν φυσιολογικά και αναμενόμενα. Το 2019 η βελτίωση υπήρξε σημαντική που πολλοί συνάδελφοι έσπευσαν να δώσουν συγχαρητήρια στην επιτροπή θεμάτων.

Πατήστε εδώ για κατεβάσετε τη σχετική εργασία …

_