Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Συνάδελφοι, σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά και δύναμη στην εκτέλεση του έργου σας.

Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την πορεία της ιστοσελίδας μας. Όπως βλέπετε στο διπλανό πίνακα, από 1-1-2017 μέχρι σήμερα (οκτάμηνο), έχουμε ξεπεράσει το όριο των 1.000.000 επισκέψεων στην κεντρική σελίδα και το όριο των 3.000.000 επισκέψεων στις επιμέρους ιστοσελίδες. Άξιο προσοχής είναι το μηνιαίο ρεκόρ των 387.861 επισκέψεων κατά το μήνα Ιούνιο 2017, που ήταν κυρίως μήνας εξετάσεων. Πέρα όμως από το παραπάνω γεγονός του Ιουνίου, η ιστοσελίδα δέχεται καθημερινά πολλές επισκέψεις και κατέχει πλέον «ηγετική θέση» στο χώρο των ιστοσελίδων Σχολικών Συμβούλων όλης της χώρας. Αυτό οφείλεται στον τρόπο οργάνωσης και παρουσίασης της πληροφορίας αλλά και στην ποιότητα του υλικού που παράγουμε εμείς οι ίδιοι, από διδακτικής και εκπαιδευτικής πλευράς. Όλα όμως τα ωραία πράγματα στη ζωή έχουν και ένα τίμημα. Το τίμημα εδώ είναι, ο άπειρος χρόνος που απαιτούν όλα αυτά, αλλά και η ευθύνη μας, που τώρα είναι πολύ μεγάλη. Τα μηνύματα που λαμβάνουμε καθημερινά, με κολακευτικά σχόλια από όλη την Ελλάδα, είναι πολλά και θέλουν πολλές σελίδες για να χωρέσουν. Αυτά όμως μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε για πάντα.

___