Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών


ΝΕΟ: Προετοιμασία για τι διαγωνισμό ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Πατήστε εδώ …

Προετοιμασία των Β’ και Γ’ τάξεων του Γυμνασίου για το διαγωνισμό «Ο ΘΑΛΗΣ»

Γίνετε μέλος της ομάδας μας στο facebook:

Μαθηματικές αναζητήσεις

https://www.facebook.com/groups/1871829979787481Β’ Τάξη Γυμνασίου
Γ’ Τάξη Γυμνασίου
Φύλλο 01 Θέματα Φύλλο 01 Θέματα
Απαντήσεις Απαντήσεις

Β’ Τάξη Γυμνασίου
Γ’ Τάξη Γυμνασίου
Φύλλο 02 Θέματα Φύλλο 02 Θέματα
Απαντήσεις Απαντήσεις

Β’ Τάξη Γυμνασίου
Γ’ Τάξη Γυμνασίου
Φύλλο 03 Θέματα Φύλλο 03 Θέματα
Απαντήσεις Απαντήσεις

Β’ Τάξη Γυμνασίου
Γ’ Τάξη Γυμνασίου
Φύλλο 04 Θέματα Φύλλο 04 Θέματα
Απαντήσεις Απαντήσεις

Β’ Τάξη Γυμνασίου
Γ’ Τάξη Γυμνασίου
Φύλλο 05 Θέματα Φύλλο 05 Θέματα
Απαντήσεις Απαντήσεις

Β’ Τάξη Γυμνασίου
Γ’ Τάξη Γυμνασίου
Φύλλο 06 Θέματα Φύλλο 06 Θέματα
Απαντήσεις Απαντήσεις

Β’ Τάξη Γυμνασίου
Γ’ Τάξη Γυμνασίου
Φύλλο 07 Θέματα Φύλλο 07 Θέματα
Απαντήσεις Απαντήσεις

Β’ Τάξη Γυμνασίου
Γ’ Τάξη Γυμνασίου
Φύλλο 08 Θέματα Φύλλο 08 Θέματα
Απαντήσεις Απαντήσεις