Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών
Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στην Α’ τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ κατά το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 163561/Δ2/2-10-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών Προσανατολισμού Γ’ τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ κατά το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 163573/Δ2/2-10-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.