Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμματα μαθημάτων του Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, που θα εφαρμοστεί κατά το σχολικό έτος 2019-2020.