Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018


Σύμφωνα με το άρθρο 74 του νόμου 4485/17 τα Επιστημονικά Πεδία είναι:

♦  1ο Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

♦  2ο Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

♦  3ο Επιστήμες Υγείας και Ζωής

♦  4ο Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική

Όσοι θα είναι υποψήφιοι σε ένα μόνο επιστημονικό πεδίο θα εξεταστούν σε τέσσερα μαθήματα, ενώ όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε δύο επιστημονικά πεδία θα εξεταστούν και σε ένα πέμπτο μάθημα. Σχετικός είναι ο επόμενος πίνακας, όπου φαίνονται όλες οι επιλογές με τα εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας αυτών.

Εξεταζόμενα μαθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ 2018

 

Απαντήσεις των θεμάτων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού
των Πανελλαδικών εξετάσεων Ημερήσιου ΓΕΛ 2017

 

Απαντήσεις των θεμάτων των Πανελλαδικών εξετάσεων 2017

Οδηγίες προς τους βαθμολογητές

 

Θέματα Μαθηματικών Κατεύθυνσης/Προσανατολισμού 2003-2016

 

Πανελλαδικές Εξετάσεις Ημερησίων ΓΕΛ 2003-2016

Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις Ημερησίων ΓΕΛ 2003-2016

Πανελλαδικές Εξετάσεις Ομογενών 2003-2016

Πανελλαδικές Εξετάσεις Εσπερινών ΓΕΛ 2003-2016

 

Εξεταστέα ύλη Μαθηματικών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2018

 

Εξεταστέα ύλη Μαθηματικών Προσανατολισμού Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ

Εξεταστέα ύλη Μαθηματικών Προσανατολισμού Δ΄ τάξης Εσπερινού ΓΕΛ

Εξεταστέα ύλη Μαθηματικών Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑΛ

Εξεταστέα ύλη Μαθηματικών Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ