Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Το 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί στις 3, 4 και 5 Νοεμβρίου 2017 στη Λευκάδα.

Για το πρόγραμμα του Συνεδρίου πατήστε εδώ …