Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Το 35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί στις 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2018 στην Αθήνα.

Για το πρόγραμμα του Συνεδρίου πατήστε εδώ …