Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Ο παρακάτω σύνδεσμος οδηγεί σε μια ιστοσελίδα που περιέχει αρκετά μαθηματικά σύμβολα, τα οποία μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στις αναρτήσεις σας και στα σχόλιά σας στο facebook. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνετε κατά πολύ την εμφάνιση του μαθηματικού κειμένου. Από την ιστοσελίδα που οδηγεί ο σύνδεσμος επιλέγετε το σύμβολο που θέλετε να εισάγετε και με δεξί κλικ κάνετε αντιγραφή. Πηγαίνετε στο σημείο της ιστοσελίδας του facebook που θέλετε να το εισάγετε και με αριστερό κλικ κάνετε επικόλληση.
https://www.pe03.gr/abc/ergasies/symvola-mathimatikon.html

___