Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Στον σύνδεσμο “Διαγωνισμός ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ” θα βρείτε θέματα προετοιμασίας για τις τάξεις Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’ Δημοτικού Σχολείου καθώς και για τις τάξεις Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου του διαγωνισμού Μαθηματικών ικανοτήτων “ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ”. Τα θέματα είναι οργανωμένα σε μορφή μαθημάτων και μέσω της υπηρεσίας “EasyMath” προσφέρονται για αυτομάθηση. Τα μαθήματα συνεχίζονται και συμπληρώνονται μέχρι την διενέργεια του διαγωνισμού. Επισκεφτείτε τακτικά την υπηρεσία.